Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
2371ArialArial Tur
2372beekeeperarıcı
2373beekeeping, apiculturearıcılık
2374apiaristarıcılık yapan kimse
2375to purifyarındırmak
2376purificationarınma
2377bee's pollenarıpoleni
2378potherarışıklık
2379AristotleAristo
2380AristotelianAristocu
2381AristocratAristokrat
2382royal jellyarısütü
2383refine, fining, refinementarıtma
2384to clarifyarıtmak
2385ArithmeticAritmetik
2386arithmetic expressionaritmetik ifade
2387arithmetic operatoraritmetik işleç
2388arithmetic operationaritmetik işlem
2389arithmetic shiftaritmetik kaydırma
2390arithmetic and logic unit (ALU)aritmetik mantık birimi
2391arithmetic meanaritmetik ortalama
2392arrhythmicaritmik
2393calling, dialingarıyor
2394incident, malfunction, hitcharıza
2395fault interrupterarıza akım kesicisi
2396fault detectionarıza bulgulama
2397fault analysisarıza çözümlemesi
2398fault indicatorarıza göstergesi
2399diagnostic manualarıza kılavuzu
2400incidental costarıza maliyeti

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir