Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
24091combinationkarma
24092combination drop-down editkarma açılan düzenleme kutusu
24093Hash AlgorithmKarma Algoritma
24094hybrid interfacekarma arabağ
24095hybrid interfacekarma arayüz
24096hybrid computerkarma bilgisayar
24097mixed chartkarma çizim
24098composite bar chartkarma çubuk çizim
24099Hash valueKarma değeri
24100hybrid controlkarma denetim
24101hybrid systemkarma dizge
24102combination list-editkarma düzenleme kutusu
24103composite editorkarma düzenleyici
24104coeducationkarma eğitim
24105combination formkarma form
24106combo boxkarma kutu
24107coedkarma okulda okuyan kız öğrenci
24108hybrid systemkarma sistem
24109combinekarmak
24110messy, dishevelledkarmakarışık
24111garbage file, garbled filekarmakarışık dosya
24112to snarl, to jumblekarmakarışık etmek
24113chaos, tanglekarmakarışık hal
24114mussykarman çorman
24115involutionkarmaşa
24116complex, tangledkarmaşık
24117complex linkskarmaşık bağlantılar
24118complex variablekarmaşık değişken
24119complex admittancekarmaşık geçiri
24120to complexifykarmaşık hale getirmek

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir