Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
24151to defykarşı gelmek
24152overwhelmingkarşı konulamaz
24153to counteractkarşı koymak
24154counter examplekarşı örnek
24155counterpunchkarşı yumruk
24156file downloadkarşıdan dosya yükleme
24157code downloadkarşıdan kod yükleme
24158downloadkarşıdan yükle
24159download sizekarşıdan yükleme boyutu
24160download, download statuskarşıdan yükleme durumu
24161download errorkarşıdan yükleme hatası
24162download optionkarşıdan yükleme seçeneği
24163download options, download options forkarşıdan yükleme seçenekleri
24164download sitekarşıdan yükleme sitesi
24165download timekarşıdan yükleme süresi
24166downloadskarşıdan yüklenenler
24167downloadingkarşıdan yükleniyor
24168downloadingkarşıdan yüklüyor
24169correspondingkarşıdüşen
24170to correspond, to recoup, to counter tokarşılamak
24171convergingkarşılaşıyor
24172to encounter, to come acrosskarşılaşmak
24173comparekarşılaştır
24174compare truekarşılaştır doğru
24175compare falsekarşılaştır yanlış
24176comparative sortkarşılaştırarak sıralama
24177comparator, comparing elementkarşılaştırıcı
24178comparable interim periodkarşılaştırılabilir ara dönem
24179achieve comparabilitiykarşılaştırılabilirliğin sağlanması
24180comparabilitykarşılaştırılabilirlik

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir