Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
24391category filterkategori süzgeci
24392categorynamekategoriadı
24393categoricalkategorik
24394categorical imperativekategorik buyruk
24395categorieskategoriler
24396between CategoriesKategoriler Arasında Kesişsin
24397categories in reverse orderkategoriler ters sırada
24398categories (x values) in first rowkategoriler (x değeri) ılk satırda
24399categories (x labels) in first columnkategoriler (x etiketleri) ılk sütunda
24400edit categorieskategorileri düzenle
24401categoryidkategorino
24402categorickategoriye ait
24403by categorykategoriye göre
24404categorizationkategorize etme
24405solid, stiff, gruffkatı
24406solid wastekatı atık
24407hard limiterkatı kırpıcı
24408killer, murderer, assassin, thugkatil
24409killer whalekatil balina
24410participant, contributorkatılan
24411Attendee IDKatılan No
24412Attendees, AttendedKatılanlar
24413AttendeeIDKatılanNo
24414to toughen, to hardenkatılaştırmak
24415rigidity, stiffness, rigorkatılık
24416participation, subscription, attendance, Attendance, accessionKatılım
24417Treaty of AccessionKatılım Antlaşması
24418Pre-accession Economic Programme (PEP)Katılım Öncesi Ekonomik Program
24419PEPKatılım Öncesi Ekonomik Program (KEP)
24420Accession PartnershipKatılım Ortaklığı Belgesi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir