Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
24421attendance certificatekatılım sertifikası
24422contributor, attendantkatılımcı
24423contributor idkatılımcı no
24424participants, Attendees, attendantskatılımcılar
24425contributoridkatılımcıno
24426agreekatılıyorum
24427date joinedkatılma tarihi
24428to participatekatılmak
24429embedded objectkatılmış nesne
24430embedded sql statementkatılmış sql deyimi
24431to disagreekatılmıyorum
24432adjoint of a matrixkatımlı matris
24433clerkkâtip
24434mulekatır
24435mulishkatır gibi
24436gorsekatırtırnağı
24437impurity atomskatışık atomlar
24438combinationkatışım
24439combinatorialkatışımsal
24440combinatorial circuitkatışımsal devre
24441impuritykatışkı
24442embedkatıştır
24443combinerkatıştırıcı
24444embedder ini-filekatıştırıcı ini dosyası
24445can't embedkatıştırılamaz
24446embeddedkatıştırılmış
24447embedded bitmapkatıştırılmış bit eşlem
24448embedded objectkatıştırılmış nesne
24449embedded ntkatıştırılmış nt
24450embedded ole serverskatıştırılmış ole hizmet programları

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir