Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
24481FoldedCornerKatlıKöşe
24482annexkatma
24483value addedkatma değer
24484value added using tablekatma değer kullanım tablosu
24485value added statementkatma değer tablosu
24486value-added taxkatma değer vergisi
24487value-added costkatma değer yaratan maliyet
24488value-added activitieskatma değeri olan faaliyetler
24489Additional ProtocolKatma Protokol
24490to addkatmak
24491layer, stratumkatman
24492drop embedkatmayı iptal et
24493crisp flaky pastrykatmer
24494cathode ray tube (CRT)katod ışın tüpü
24495catholicitykatoliklik
24496delete catalog?katolog silinsin mi?
24497crt terminalkatot ışın tüplü uçbirim
24498cathode-ray-tube, cathode ray tubekatot ışınlı tüp
24499tarkatran
24500piked dogfishkatran balığı
24501twintologykatrıka
24502quadrillionkatrilyon
24503factor, coefficient, factor, coefficientkatsayı
24504coefficient matrixkatsayı matris
24505harmonickatsıklık
24506harmonickatsıklık bileşeni
24507harmonic suppressionkatsıklık bileşenlerini bastırma
24508harmonic distortionkatsıklık bozunumu
24509harmonic contentkatsıklık içeriği
24510rubberkauçuk

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir