Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
24931sidebarkenar çubuğu
24932edge refinementkenar geliştirmesi
24933riparian rightskenar hakları
24934outskirtskenar mahalleler
24935edge modekenar modu
24936to hemkenar öksürmek
24937bleedskenar taşması
24938bleed markskenar taşması işaretleri
24939Allow bleedsKenar taşmasına izin ver
24940edge smoothingkenar yumuşatma
24941From EdgeKenardan
24942edge to edge, edge-to-edgekenardan kenara
24943From Edge, distance from edgekenardan uzaklık
24944Apply to sidesKenarlara uygula
24945Highlight EdgesKenarları Vurgulama
24946edgedkenarlı
24947fill to borderkenarlığı doldur
24948clear borderkenarlığı temizle
24949border, borderskenarlık
24950border spacingkenarlık aralığı
24951border stylekenarlık biçemi
24952border sizekenarlık boyutu
24953border flowerskenarlık çiçekleri
24954draw border, draw borderskenarlık çiz
24955border line stylekenarlık çizgi biçemi
24956draw border/linekenarlık/çizgi çiz
24957border lineskenarlık çizgileri
24958border linekenarlık çizgisi
24959border line stylekenarlık çizgisi biçemi
24960border/fillkenarlık/dolgu

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir