Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
24961border widthkenarlık genişliği
24962border widthkenarlık kalınlığı
24963border guidekenarlık kılavuzu
24964border colorkenarlık rengi
24965border art, borderartkenarlık resmi
24966border linekenarlık satırı
24967border stylekenarlık stili
24968border typekenarlık tipi
24969flash borderkenarlık yanıp sönsün
24970bordercalloutkenarlıkbelirtmeçizgisi
24971borderstylekenarlıkbiçemi
24972borderlinestylekenarlıkçizgisistili
24973borderwidthkenarlıkgenişliği
24974borderskenarlıklar
24975All Except BordersKenarlıklar Dışında Tümünü
24976borders invoicekenarlıklar faturası
24977borders quotekenarlıklar fiyat teklifi
24978borders refundkenarlıklar ıadesi
24979borders dialogkenarlıklar ıletişim kutusu
24980borders catalogkenarlıklar kataloğu
24981borders sidebarkenarlıklar kenar çubuğu
24982borders and shadingkenarlıklar ve gölgeleme
24983find borders and shadingkenarlıklar ve gölgeleme'yi bul
24984change borderskenarlıkları değiştir
24985delete borderskenarlıkları kaldır
24986erase borderkenarlıkları temizle
24987bordercolorkenarlıkrengi
24988bordernonekenarlıkyok
24989edgekenat
24990AutoOpen macroKendAç (makro)

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir