Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
25021confidentlykendinden emin bir biçimde
25022assurednesskendinden eminlik
25023to enchant, to enrapturekendinden geçirmek
25024trance, ectasykendinden geçme
25025frantickendinden geçmiş
25026self-renunciationkendinden vazgeçme
25027assertivekendine fazla güvenen
25028aplomb, self-confidencekendine güven
25029self-assurancekendine güvenmek
25030egotismkendine hayranlık
25031take care of yourselfkendine iyi bak
25032complacent, chesty, bigheaded, hoity-toitykendini beğenmiş
25033blowhardkendini beğenmiş kimse
25034to come throughkendini belli etmek
25035self knowledgekendini bilmek
25036Add/remove selfKendini ekle/kaldır
25037to hold backkendini tutmak
25038yourselfkendiniz
25039marijuana, hempkendir
25040hempkendir otu
25041himselfkendisi
25042self-sustaining populationkendisini sürdüren populasyon
25043self-contradictorykendisiyle çatışan
25044AutoClose macroKendKapat (makro)
25045AutoSave macroKendKaydet (makro)
25046AutoDelete macroKendSil (makro)
25047AutoSort macroKendSırala (makro)
25048AutoPrint macroKendYaz (makro)
25049AutoNew macroKendYeni (makro)
25050tickkene

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir