Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
25141ground truthkesin referans
25142outright salekesin satış
25143firm sales contractkesin satış sözleşmesi
25144actual time of arrival (ATA)kesin varış süresi
25145undue cost or effortkesinleşmemiş maliyet veya harcamalar
25146commitment control (sql)kesinleştirme denetimi
25147commit point (sql)kesinleştirme noktası
25148to make definitekesinleştirmek
25149precision, conclusivenesskesinlik
25150definitelykesinlikle
25151agree stronglykesinlikle katılıyorum
25152agree stronglykesinlikle taraftar
25153deductionkesinti
25154seamlesskesintisiz
25155excisionkesip çıkarma
25156to resect, to cut outkesip çıkarmak
25157fractionkesir
25158fractional digitkesir basamağı
25159division linekesir çizgisi
25160Fraction bar overhangKesir çizgisi çıkıntısı
25161Fraction bar thicknessKesir çizgisi kalınlığı
25162fractionKesir ışareti
25163Fraction and radical templatesKesir ve kök şablonları
25164Fractions (1/2) with fraction character (½)Kesirleri (1/2) kesir karakteri (½) ile
25165Fractional WidthsKesirli Genişlikler
25166fractional momentkesirli moment
25167monk, monastickeşiş
25168crossing axiskesişen eksenler
25169intersectionkesişim
25170south-eastkeşişleme

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir