Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
25291Grid SettingsKılavuz ayarı
25292Grid Settings, Guide settingsKılavuz ayarları
25293Grid originKılavuz başlangıcı
25294Gridline & Heading ColorKılavuz Çizgi ve Başlık Rengi
25295Grid LinesKılavuz Çizgileri
25296Format GridlinesKılavuz Çizgileri Biçimle
25297Gridline BehaviorKılavuz Çizgileri Davranışı
25298Gridline EffectKılavuz Çizgileri Etkisi
25299Gridlines: BothKılavuz Çizgileri: ıkisi de
25300Gridline ColorKılavuz Çizgileri Rengi
25301Gridlines: NoneKılavuz Çizgileri: Yok
25302Hide GridlinesKılavuz Çizgilerini Gizle
25303Grid GuidesKılavuz Çizgisi Kılavuzları
25304Gridline SampleKılavuz Çizgisi Örneği
25305Gridline ColorKılavuz Çizgisi Rengi
25306Align To GridKılavuz Çizgisine Hizala
25307GuidebarKılavuz çubuğu
25308pilotkılavuz kaptan
25309guidelinekılavuz kural
25310Grid ColorKılavuz Rengi
25311clear gridkılavuz temizle
25312GridHolderKılavuz Tutucusu
25313GridlineKılavuzÇizgi
25314GuidesKılavuzlar
25315AlignToGridKılavuzlaraHizala
25316clear gridkılavuzları temizle
25317guided wavekılavuzlu dalga
25318Grid MastheadKılavuzlu Künye
25319Grid Web SiteKılavuzlu Web Sitesi
25320GridHolderKılavuzTutucu

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir