Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
26401consolidated groupkonsolide edilmiş şirketler grubu
26402consolidated financial statementskonsolide finansal tablolar
26403consolidated fundkonsolide fon
26404consulkonsolos
26405consulatekonsolosluk
26406consommékonsome
26407syndicationkonsorsiyum
26408earlkont
26409contactkontak
26410contact gapkontak aralığı
26411contact assemblykontak dizisi
26412contact member, contact elementkontak öğesi
26413contact tipkontak ucu
26414quotakontenjan
26415containershipkonteynır gemisi
26416creditkontör
26417sliding keelkontra omurga
26418contrastkontrast
26419contrast controlkontrast ayarı
26420contrailkontreyl
26421ribs, loinkontrofile
26422control, inspectionkontrol
26423control flowkontrol akışı
26424to curbkontrol altına almak
26425Format ControlKontrol Biçimlendir
26426controller, control unitkontrol birimi
26427control zone (CZ), control area (CTA)kontrol bölgesi
26428control characterkontrol damgası
26429control variablekontrol değişkeni
26430airtraffic service outside regulated area (ATSORA)kontrol dışı bölgede hava trafik hizmeti

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir