Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
26731corner artköşe resmi
26732corner tabsköşe sekmeler
26733corner detectionköşe sezimi
26734corner frequencyköşe sıklığı
26735headstoneköşe taşı
26736corner handlesköşe tutamakları
26737columnköşe yazısı
26738corner roundingköşe yuvarlatma
26739corner headingköşebaşlığı
26740in the cornerköşede
26741From Edge, From cornerKöşeden
26742diagonal lineköşeden çizgi
26743From EdgeKöşeden Uzaklık
26744diagonalköşegen
26745diagonal matrixköşegen matris
26746diagonal brickköşegen tuğla
26747diagonalisationköşegenleme
26748diagonalisationköşegenleştirme
26749to diagonalizeköşegenleştirmek
26750angle bracketköşei mesnet
26751leatherkösele
26752cornersköşeler
26753Format CornersKöşeleri Biçimlendir
26754gaunt, angulateköşeli
26755brackets, bracketköşeli ayraç
26756bra-ket (-ket)köşeli ayraç (sağ)
26757bra-ket (bra)köşeli ayraç (sol)
26758bracketsköşeli ayraçlar
26759chevronköşeli çift ayraç
26760chevron downköşeli çift ayraç aşağı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir