Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
241drop down, dropdown, drop-downaçılan
242drop-down combo boxaçılan bileşim kutusu
243diagram popupaçılan diyagram
244comboaçılan kutu
245droplist, drop-down listaçılan liste
246drop-down list boxaçılan liste kutusu
247drop-down menuaçılan menü
248dropdownlistaçılanliste
249degreesaçılar
250delete compressed file after decompressingaçıldıktan sonra sıkıştırılmış dosyayı sil
251angulateaçılı
252angular bracket ()açılı parantez
253bitterness, acrimonyacılık
254expansionaçılım
255dropdownaçılır
256diagram popupaçılır diyagram
257combo chartaçılır grafik
258dropbox, drop-down boxaçılır kutu
259dropdown box, dropdown list, drop-downaçılır liste
260drop-down enabledaçılır liste etkin
261drop-down form field optionsaçılır liste form alanı seçenekleri
262drop list boxaçılır liste kutusu
263pop up menuaçılır menü
264dropdownaçılırliste
265Grand OpeningAçılış
266inaugural addressaçılış konuşması
267home pageaçılış sayfası
268inauguralaçılış töreni
269inauguralaçılış töreniyle ilgili
270opening balanceaçılış tutarı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir