Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
27001crepes suzettekrep suzet
27002cricketkriket
27003wicketkriket kalesi
27004cricket batkriket sopası
27005car jackkriko
27006jackkriko bacak vale
27007Cyrillickril
27008crypto key, cryptographic keykripto anahtarı
27009cryptanalysis, codebreaking, cryptographic analysiskripto analizi
27010decryption, deciphermentkripto çözme
27011to decipherkripto çözmek
27012cryptographic securitykripto güvenlik
27013cryptosystemkripto sistemi
27014cryptographykriptografi
27015cryptographic securitykriptografik güvenlik
27016cryptographic authenticationkriptografik kimlik kanıtlanma
27017cipheringkriptolama
27018encryption algorithmkriptolama algoritması
27019cryptographic systemkriptolama sistemi
27020to encipherkriptolamak
27021cryptologykriptoloji
27022cryptographic security, cryptosecuritykriptolu güvenlik
27023cryptographic authenticationkriptolu kimlik kanıtlama
27024encrypted text, cryptogramkriptolu metin
27025cryptographically protectedkriptoyla korunmuş
27026crystal, cristalkristal
27027cyristal glasskristal bardak
27028crystal growthkristal büyütme
27029crystal mixerkristal karıştırıcı
27030crystal oscillatorkristal salıngaç

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir