Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
27241choose userkullanıcı seç
27242delete userkullanıcı sil
27243enter user wordkullanıcı sözcüğü gir
27244UsersKullanıcılar
27245benefit to userskullanıcılara sağlanan faydalar
27246Allow Users toKullanıcılara verilecek izin
27247copy users fromkullanıcıları
27248edit userskullanıcıları düzenle
27249disconnect userkullanıcıyı ayır
27250change userkullanıcıyı değiştir
27251delete userkullanıcıyı sil
27252Ignore userKullanıcıyı yoksay
27253can be used onkullanılabileceği yerler
27254available styleskullanılabilecek biçemler
27255Available portsKullanılabilen bağlantı noktaları
27256best availablekullanılabilen en iyisi
27257Available fax modemsKullanılabilen faks modemler
27258available groupskullanılabilen gruplar
27259Available Groups/UsersKullanılabilen Gruplar/Kullanıcılar
27260any available documentkullanılabilen her belge
27261available trackskullanılabilen izler
27262available userskullanılabilen kullanıcılar
27263available driverskullanılabilen sürücüler
27264available typeskullanılabilen türler
27265available headingskullanılabilen üstbilgiler
27266Available Print ServersKullanılabilen Yazdırma Sunucuları
27267available printerskullanılabilen yazıcılar
27268availableKullanılabilir
27269available referenceskullanılabilir başvurular
27270available byteskullanılabilir bayt

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir