Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
2701ASCII SetupASCII Ayarları
2702ASCII formatASCII biçimi
2703ASCII FileASCII Dosyası
2704ASCII SendingASCII Gönderme
2705ASCII named entitiesASCII karakterle isimlenmiş varlıklar
2706ASCII FileASCII metin dosyaları
2707ASCII text fileASCII metin dosyası
2708ASCII (hex)ASCII (onaltılık)
2709ASCII (decimal)ASCII (ondalık)
2710ASCII artASCII sanatı
2711ASCII dataASCII verisi
2712assemblageasemblaj
2713asymptoteasemptot
2714acentric chromosomeasentrik kromozom
2715acetyleneasetilen
2716acetylsalicylic acidasetilsalisilik asit
2717small low cost restaurantaşevi
2718ASF not foundASF bulunamadı
2719ASF OptionsASF Seçenekleri
2720asphalt, tarmacasfalt
2721minimumasgari
2722minimum connecting timeasgari aktarma süresi
2723minimum descent height (MDH)asgari alçalış yüksekliği
2724minimum safe altitude (MSA)asgari emniyet irtifası
2725minimum lease paymentsasgari finansal kiralama ödemeleri
2726minimum stayasgari kalma süresi
2727minimum rated packageasgari tarifeli paket
2728minimum chargeasgari ücret
2729vaccine, rebel, mutineerasi
2730vaccine programaşı programı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir