Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
27271available memorykullanılabilir bellek
27272available formatskullanılabilir biçimler
27273available controlskullanılabilir denetimler
27274available fileskullanılabilir dosyalar
27275available buttonskullanılabilir düğmeler
27276Add-Ins AvailableKullanılabilir ıçine-Ekleler
27277click thekullanılabilir kanalların en güncel listesini görmek için
27278available choicekullanılabilir seçenek
27279standing crop, usable stockkullanılabilir stok
27280Available fontsKullanılabilir yazı tipleri
27281Available printer memory (in KB)Kullanılabilir yazıcı belleği (KB)
27282built-in toolbars availablekullanılabilir yerleşik araç çubukları
27283available allocation unitskullanılabilir yerleşim birimi
27284AvailabilityKullanılabilirlik
27285to be usedkullanılacak
27286calling card to usekullanılacak arama kartı
27287file to usekullanılacak dosya
27288colors to usekullanılacak renkler
27289unavailablekullanılamaz
27290currentkullanılan
27291Friendly nameKullanılan Ad
27292Bandwidth UsedKullanılan Bant Genişliği
27293Formats usedKullanılan biçimler
27294current unitkullanılan birim
27295dlls usedkullanılan dlller
27296files in usekullanılan dosyalar
27297Filter usedKullanılan filtre
27298Accounts usedKullanılan hesaplar
27299cells in usekullanılan hücreler
27300Amount UsedKullanılan Miktar

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir