Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
27751file identifierkütük kimliği
27752file organizationkütük örgütleşimi
27753file attributekütük özniteliği
27754file serverkütük paylaştırıcı
27755file allocation table (fat)kütük rehberi
27756file handlekütük tanıtıcı değer
27757file allocation table (fat)kütük yerleşim çizelgesi
27758file management systemkütük yönetim dizgesi
27759file managementkütük yönetimi
27760to box upkutulamak
27761boxed paragraphkutulanmış paragraf
27762boxeskutular
27763boxes calendarkutular takvimi
27764boxes & borderskutular ve kenarlıklar
27765pole, arctickutup
27766pole starkutup yıldızı
27767librarykütüphane
27768bibliotheckütüphaneci
27769to polarizekutuplamak
27770poleskutuplar
27771permafrostkutuplarda bulunan donmuş kara parçaları
27772to polarizeKutuplaşmak
27773polarkutuplu
27774polar, arctickutupsal
27775bipolar codingkutupsal kodlama
27776bipolar return to zerokutupsal sıfıra dönüşlü
27777bipolar return to zero signallingkutupsal sıfıra dönüşlü sinyalleşme
27778bipolar nonreturn to zerokutupsal sıfıra dönüşsüz
27779bipolar non-return to zero signallingkutupsal sıfıra dönüşsüz sinyalleşme
27780Group By BoxKutuya Göre Gruplandır

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir