Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
28771to foreclosemenetmek
28772exhaust air terminal devicemenfezi
28773extractor, vices, cramp, visemengene
28774semenmeni
28775stock market, stock marketmenkul değerler piyasası
28776loss on sales of marketable securitiesmenkul kıymet satış zararları
28777securitiesmenkul kıymetler
28778value difference of securities issuedmenkul kıymetler ihraç farkları
28779securitizationmenkul kıymetleştirme
28780place of originmenşe yeri
28781Certificate of originMenşei şahadatnamesi
28782mentalitymentalite
28783hingementeşe
28784menu, bill of faremenü
28785menu titlemenü başlığı
28786menu bar, action barmenü çubuğu
28787menu itemmenü öğesi
28788domenuitemmenü öğesiseç
28789create menumenü oluştur
28790filter menumenü süz
28791AddMenuMenüEkle
28792customize menusmenüleri özelleştir
28793menu drivenmenülerle çalıştırılan
28794end of menumenünün sonu
28795Assign to MenuMenüye Ata
28796range, reach, trajectmenzil
28797hellomeraba
28798curiosity, fuss, espialmerak
28799Don't worryMerak etme!
28800to wondermerak etmek

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir