Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
2911EC-Turkey Association CouncilAT-Türkiye Ortaklık Konseyi
2912ancestor nodeata düğüm
2913paper clipataç
2914patriarchal, patriarchataerkil
2915patriarchal familyataerkil aile
2916dashing, audacious, spunkyatak
2917mettle, forwardnessataklık
2918inertiaatalet
2919inertial systematalet sistemi
2920inertial guidanceataletli güdüm
2921assignment, appointmentatama
2922assignment statementatama deyimi
2923Assignment TypeAtama Türü
2924Assign toAtama Yeri
2925assign, to assign, to nominate, to constitute, to deputeatamak
2926designationsatamalar
2927to unassignAtamayı kaldırmak
2928Assigned toAtanan
2929Assigned UsersAtanan Kullanıcılar
2930folio page numberatanan sayfa numarası
2931by assigned toatanana göre
2932Assigned toAtandığı Kişi
2933AssignedAtandığı Yere Göre
2934Assigned DateAtanma Tarihi
2935dedicatedatanmış
2936excludeatanmış adresleri çıkar
2937default printeratanmış yazıcı
2938atapi changeratapi değiştiricisi
2939artery, arteriaatardamar
2940clippitataş

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir