Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
29521aperientmüshil tesiri yapan
29522triangler shaped phyllo pastry with cheese fillingmuska böreği
29523nutmegmuskat
29524queasymüşkülpesent
29525Alimüslimanların bir halifesi
29526cock, tab, sink, faucet, turncock, tapmusluk
29527tap watermusluk suyu
29528Muslim, Moslem, Mohammedan, MussulmanMüslüman
29529burqamüslüman bayanların kullandığı yüz örtüsü
29530medlarmuşmula
29531monsoonmuson
29532extravagantmüsrif
29533cust idmüşt no
29534doormanmüstahdem
29535obscene, smuttymüstehcen
29536bawdinessmüstehcenlik
29537pool agreementmüşterek anlaşma
29538severally liablemüşterek ve müteselsil borçlu
29539joint management consalidation methodmüşterek yönetim konsalidasyonu yöntemi
29540joint managing companymüşterek yönetime tabi ortaklık
29541customer, clientmüşteri
29542customer name, client namemüşteri adı
29543customer keysmüşteri anahtarları
29544customer advisormüşteri danışmanı
29545client supportmüşteri desteği
29546customer service, customer care, customer supportmüşteri hizmetleri
29547client listingmüşteri listesi
29548customer satisfactionmüşteri memnuniyeti
29549customer id, client idmüşteri no
29550customer profilemüşteri profili

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir