Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
29821dialing fromnereden arıyorsunuz?
29822wheregol-where gone statementnereden geldi nereye gitti tablosu
29823Where are you from?Nerelisin?
29824Where are you?Neresinden?
29825wherenereye
29826Copy to where?Nereye kopyalanacak?
29827nervurenervür
29828joy, glee, cheer, hilarity, mirthneşe
29829to frolicneşe oynamak
29830to liven, to vivify, to exhilarate, to buoy upneşelendirmek
29831to buoy up, to jollifyneşelenmek
29832gay, gay, hilarious, festive, perky, cheerful, upbeat, jolly, jovial, chipper, frisky, frolicking, gleeful, coltish, blithesomeneşeli
29833cheerilyneşeli bir şekilde
29834cheeryneşeli
29835bonhomie, jocularityneşelilik
29836race, extract, descentnesil
29837prosenesir düzyazı
29838endangered speciesnesli tükenmekte olan türler
29839object, an objectnesne
29840enter object namenesne adını girin
29841Adjust ObjectNesne Ayarla
29842Object Linking and EmbeddingNesne Bağlama ve Katıştırma
29843Format ObjectNesne Biçimlendir
29844Flip ObjectNesne Çevir
29845convert object, convertobjectnesne dönüştür
29846edit objects, edit objectnesne düzenle
29847edit objectnesne düzenlemeyi
29848Add ObjectNesne Ekle
29849Activate ObjectNesne Etkinleştir
29850Align ObjectNesne Hizala

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir