Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
35491free oscillationserbest salınım
35492Freehand shapeSerbest şekil
35493Freehand shape toolSerbest şekil aracı
35494free tradeserbest ticaret
35495free-delivery-type air coolerserbest üflemeli hava soğutucusu
35496free blow air conditionerserbest üflemeli klima cihazı
35497power typingserbest yazma
35498free chargeserbest yük
35499FreeformSerbestform
35500closefreeformserbestformkapat
35501deregulationserbestleştirme
35502degree of freedomserbestlik derecesi
35503sorbet, sherbet, sorbeşerbet
35504free fall parachuting site (FFPS)serbet düşme paraşütle atlama sahası
35505untied creditsserbets krediler
35506sparrowserçe
35507pinky, pinkieserçe parmağı
35508coxswainserdümen
35509glory, honour, honorşeref
35510cheersşerefe
35511goodwillşerefiye
35512tests goodwill for impairmentşerefiye değer kaybı analizleri
35513dishonorableşerefsiz
35514to attaintşerefsizikle suçlamak
35515sparseren
35516Art ExhibitSergi
35517exhibitorsergici
35518expositionsergileme
35519to exposesergilemek
35520on showsergilenmekte

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir