Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
27301by amount usedkullanılan miktara göre
27302utilised stock, utilised populationkullanılan stok
27303columns in usekullanılan sütunlar
27304Fonts UsedKullanılan Yazıtipleri
27305by percent usedkullanılan yüzdeye göre
27306usable, availablekullanılır
27307vary onkullanılır kılmak
27308Availability, usabilitykullanılırlık
27309availability ratiokullanılırlık oranı
27310in usekullanılıyor
27311In use lightKullanılıyor ışığı
27312Available fromKullanılma Aralığı Başlangıç
27313dead bandkullanılmayan bant
27314vary offkullanılmaz kılmak
27315used goodskullanılmış mallar
27316utilization, usagekullanım
27317value in usekullanım değeri
27318use rightskullanım hakları
27319book of instructionskullanım kılavuzu
27320expiration datekullanım süresi bitimi
27321expirationkullanım süresi sonu
27322Freekullanıma açık
27323check-outkullanıma al
27324pragmaticskullanımbilim
27325in use, busykullanımda
27326In use lightkullanımda ışığı
27327connections in usekullanımdaki bağlantılar
27328withdrawn from use (wfu)kullanımdan kaldırılmış
27329easier to usekullanımı daha kolay
27330freenets, Free-Netskullanımı ücretsiz ağlar

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir