Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
271Cost Of Purchase: Alış Maliyeti
272Cost Plus Contract: Maliyet Artı Kar Sözleşmesi
273Cost Plus Method: Maliyet Artı Kar Yöntemi
274Cost Recovery Approach: Geri Kazanılabilir Maliyet Yaklaşımı
275Cost- Based Measurement: Maliyete Dayalı Ölçüm
276Costs Of Disposal: Elden Çıkarma Maliyetleri
277Country Of Incorporation Or Residence: Şirketin Kuruluş Yeri Veya İkametgahı
278Credit Derivative Default Product: Ödenmeme Riskine Karşı Geliştirilen Türev Ürün
279Credit Facilities: Kredilendirme Araçları
280Credit Insurance Contract: Kredi Sigorta Poliçesi
281Credit Risk: Kredi Riski
282Creditors: Kredi Verenler
283Creditworthiness: Kredi Değerliliği (Borçluların Güvenilirlik Göstergesi)
284Ctds (Cumulative Translation Differences): Birikimli Çevirim Farkları
285Cumulative Preference Dividends: İmtiyazlı Hisse Senetleri Birikimli Temettüleri
286Currency Risk: Döviz Riski
287Currency Translation: Farklı Para Birimine Çevirme
288Currency Units: Para Birimleri
289Current account: Cari hesap/İşlem
290Current Account Balance:Cari İşlemler Dengesi
291Current Asset: Dönen Varlık
292Current Cost: Cari Maliyet
293Current Cost Approach: Cari Maliyet Yaklaşımı
294Current Investment:Kısa Vadeli Yatırım
295Current Liabilities: Kısa Vadeli Borçlar
296Current Service Cost: Cari Hizmet Maliyeti
297Current Tax: Dönem Vergisi
298Curtailment: Azaltma
299Date Of Acquisiton: Edinme Tarihi
300Date Of Transition To IFRS: Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) Geçiş Tarihi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir