Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
301Dealing Securities: İşlem Gören Menkul Kıymetler
302Death Benefit: Ölüm Yardımı (Ölüme Bağlı Tazminatın Nasıl Hesaplanacağı Kapsamında)
303Debt: Borç
304Debt Instrument: Borçlanma Aracı
305Debt Securities: Borçlanma Senetleri
306Decision Tree: Karar Ağacı
307Decision- Useful İnformation: Karar İçin Yararlı Bilgi
308Deductible Temporary Difference: İndirilebilir Geçici Fark
309Deemed Cost: Tahmini/Beklenen Maliyet
310Defer: Erteleme
311Deferral Method: Erteleme Yöntemi
312Deferred Acquisition Costs: Aktifleştirilen (Ertelenen) Edinme Maliyetleri
313Deferred Tax: Ertelenmiş Vergi
314Deferred Tax Assets: Ertelenmiş Vergi Varlıkları
315Deferred Tax Liabilities: Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri
316Defined Benefit Liability: Belirlenmiş Tazminat Borcu (Kesintisi)
317Defined Benefit Obligation: Belirlenmiş Tazminat Yükümlülüğü
318Defined Benefit Pension PlanMaaş Esaslı Emeklilik Planı
319Defined Benefit Obligation (Present Value Of): Belirlenmiş Tazminat Yükümlülüğünün Bugünkü Değeri
320Defined Benefit Plans: Belirlenmiş Fayda Esaslı Planlar
321Defined Contribution Plans: İşverenin Tazminata Katkı Paylı (Prim Ödemeli) Planları
322Demand Deposits: Vadesiz Mevduatlar
323Demerger: Şirket Bölünmesi, İşletmenin Bir Bölümünü Ayırarak Elden Çıkarma
324Demonstrably Committed: Taahhüt Edilen Tazminat
325Deposit (noun): Mevduat
326Deposit (verb): Para yatırmak
327Deposit account: Mevduat hesabı
328Deposit Accounting: Mevduata Dayalı Poliçeler
329Deposit Component: Yaşam Sigortalarının Mevduat Birimi
330Depreciable Amount: Amortismana Tabi Tutar

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir