Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
331Depreciable Assets: Amortismana Tabi Varlıklar
332Depreciated Replacement Cost Approach: İtfa Edilen Yenileme Maliyeti Yaklaşımı
333Depreciation: Amortisman
334Depreciation Methods: Amortisman Yöntemleri
335Derecognise (a Financial Instrument): Bir Finansal Varlık Veya Borcun Bilanço Dışında Bırakılması
336Derecognition: Bilanço Dışı Bırakma
337Derivative: Türev
338Derivative Financial Instruments: Türev Finansal Araçlar
339Determination Of Cost: Maliyetin Belirlenmesi
340Development: Geliştirme
341Development Cost: Geliştirme Maliyetleri
342Diluted Earnings Per Share: Hisse Senetlerinde Artış Olduğu Takdirde Hisse Başına Kazanç
343Dilution: Hisse Senetlerinde Artış Olduğu Takdirde Hisse Başına Karın Azalışı Ya Da Hisse Başına Zararın Artışı
344Dilutive Effect: Hisse Başına Kar Azalışı Ya Da Hisse Başına Zarar Artışı Etkisi
345Dilutive Potential Ordinary Shares: Sulandırma Etkisi Olan Potansiyel Hisse Senetleri Diminishing Balance Method: Azalan Bakiyeler Yöntemi
346Direct İnsurance Contract: Reasürans Sözleşmesi Olmayan Sigorta Poliçesi
347Direct Labour: Direkt (Dolaysız) İşçilik
348Direct Method Of Reporting Cash Flows From Operating Activities: İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akışlarının Raporlanmasında Direkt (Brüt) Yöntem
349Direct Operating Expenses: Direkt Faaliyet (İşletme) Giderleri
350Directors: Yöneticiler (Müdürler)
351Disclose: Açıklamak
352Disclosure: Açıklama
353Disclosure (Cont): Kamuoyunu Aydınlatma
354Disclosure And Presentation: Açıklama Ve Sunma
355Disclosure Of Government Assistance: Devlet Yardımlarının Açıklanması
356Discontinued (Operations): (Elden Çıkarılacak İşletme Veya Birimlerine Ait) Durdurulan/Sona Erdirilen (Faaliyetler)
357Discontinuing Operations: Durdurulan/Sona Erdirilen Faaliyetler (Elden Çıkarılacak İşletme Veya Birimlerine Ait
358Discount Rate: İskonto Oranı
359Discounted Basis: İskonto Esası (Sigortacının Yükümlülük Hesaplaması)
360Discounting: İskonto Etme

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir