Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
361Discretionary Participation Feature: İsteğe Bağlı Katılım Şekli
362Disposal Consideration: Elden Çıkarma Bedeli
363Dividend Yield: Temettü Getirisi
364Dividends: Temettüler
365Doubtful Debts: Şüpheli Alacaklar
366Downstream Transactions: İştirak Ve Bağlı Ortaklıklarla Yapılan Grup İçi İşlemler
367Draw (verb): Para çekmek
368Dual Trigger Contract: Çifte Etki Yaratan Sigorta Poliçesi
369Earlier Application İs Encouraged: Erken Uygulama Teşvik Edilir
370Earnings: Kazançlar, Karlar
371Earnings- Diluted: Hisse Senetlerinde Artış Olduğu Takdirde Kazançlar
372Earnings Contingency: Koşula Bağlı Kazançlar
373Earnings Per Share: Hisse Başına Kar
374Economic Benefits: Ekonomik Yararlar
375Economic Life: Faydalı Ekonomik Ömür
376Effect Of Assumed Conversions: Varsayılan Dönüştürme Etkisi
377Effective Date: Yürürlük Tarihi
378Effective Interest Method: Etkin Faiz Yöntemi
379Effects Of Changes in Foreign Exchange Rates: Kur Değişim Etkileri
380Elligible For Capitalisation: Aktifleştirilebilir
381Embedded Derivative: Melez Bir Üründe Gömülü/Saklı Türev Ürünü,
382Employee Benefits: Çalışanlara Sağlanan Faydalar
383Employee Share Ownership Plan: Personelin Hisse Alarak Ortak Olma Planı
384Employee Turnover Rates: Personelin İşten Ayrılma Hızı
385Employer Payroll Taxes And Insurance Contributions: İşverenin Ücret Vergisi Ve Sosyal Sigorta Primleri
386Enactment: Yasalaştırma, Kanunun Kabulü
387Enhanced Disclosure: Geniş Kapsamlı Açıklamalar
388Enterprise: İşletme, Teşebbüs
389Enterprise (Cont): Girişim
390Enterprises Whose Shares Are (Not) Publicly Traded: Hisseleri Borsada İşlem Gören (Görmeyen) Şirketler

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir