Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
391Entity: İşletme, ( Teşebbüs, İşletme Bölümü , Tüzel Kişi)
392Entity- Specific Value: İşletmeye Özgü Değer
393Equalisation Provisions: Denkleştirme Karşılıkları Sigortacılık Riskleri Genel Karşılıkları
394Equity: Özkaynak
395Equity Capital: Özkaynak (Ortaklarca Konulan Sermaye)
396Equity Compensation Benefits :Özkaynak (Dahili) Tazmin Karşılıkları
397Equity Compensation Plans (= Share(=Stock) Compensation Plans): Özkaynak (Dahili) Tazmin Planları
398Equity Component: Özkaynak Kalemi
399Equity Index: Özkaynak Endeksi
400Equity Instrument: Özkaynağa Dayalı Finansal Araç
401Equity Method: Özkaynak Yöntemi
402Equity Securities: Özkaynak Senetleri/ Hisse Senedine Dayalı Menkul Kıymetler
403Equity (Cont): Özkaynak
404Estimated Costs: Tahmini Maliyetler
405Event- Driven Fair Value Measurement: Olaya Dayalı Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
406Events Occuring After The Balance Sheet Date: Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar
407Exchange Difference: Kur Farkı
408Exchange Of Assets: Varlıkların Takası, Değişimi, Trampası
409Exchange Rate: Takas/Değişim Oranı, Döviz Kuru
410Exchange Transaction: Değişim, Takas İşlemi
411Executory Contract: Belirli Koşullar Altında Yürürlüğe Girecek Sözleşmeler
412Exemptions: Muafiyetler
413Exercise Date: Yürürlük Tarihi
414Exercise Of Rights: Hakların Kullanımı
415Exercise Price: Uygulanacak Fiyat
416Expected Value: Beklenen (Tahmini) Değer
417Expenditure: Harcama
418Expenses: Giderler
419Experience Account: Aktuaryal Varsayıma Dayalı Hesap
420Experience Adjustments: Aktuaryal Varsayımla Gerçekleşen Arasındaki Fark Düzeltmeleri

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir