Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
421Expiry Date: Geçersiz Olacağı Tarih / Vade Tarihi
422Explicit And Unreserved Statement Of Compliance: Açık Ve Koşulsuz Uyum Tablosu
423Exposure Draft: Nihai Taslak
424Extraordinary Items: Olağandışı Kalemler
425Face (Of Financial Statements Or Notes): İçerik (Finansal Tablolar Veya Dipnotlar)
426Fair Presentation: Gerçeğe Uygun Sunum
427Fair Value: Gerçeğe Uygun Değer
428Fair Value Measurement: Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
429Faithful Representation: Güvenilir Olma
430Fees: Aidatlar, Ücretler
431Fellow Subsidiary: Aynı Daldaki Bağlı Ortaklık
432Fidelity Bonds: Suistimale Karşı Korumalı Tahvil
433Fifo (First- in, First- Out): Fifo (İlk Giren İlk Çıkar)
434Fifo Formula: Fifo Formülü
435Finance Lease: Finansal Kiralama
436Finance Lease Obligations: Finansal Kiralama Yükümlülükleri
437Financial Asset: Finansal Varlık
438Financial Asset Or Liability Held For Trading: Ticari Amaçla Bulundurulan Finansal Varlık Veya Borç
439Financial Capital: Finansal Sermaye
440Financial Guarantee:Finansal Teminat
441Financial Institution: Finansal Kuruluş
442Financial Instruments: Finansal Araçlar
443Financial Liability: Finansal Borç
444Financial Performance: Finansal Performans (Başarı)
445Financial Position: Finansal Durum
446Financial Reporting: Finansal Raporlama
447Financial Review: Finansal İnceleme
448Financial Risk: Finansal Risk
449Financial Statements: Finansal Tablolar
450Financial Year- To- Date Basis: Mali Yıl Esası

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir