Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
451Financing Activities: Finansman Faaliyetleri
452Financing Device: Finansman Aracı
453Finished Good: Mamul
454Firm Commitment: Tam Bağlılık
455Firm Sales Contract :Kesin Satış Sözleşmesi
456First IFRS Financial Statements: UFRS Standartlarına Göre İlk Kez Düzenlenen Finansal Tablolar
457First- Time Adopter: İlk Kez UFRS Uyarlayıcısı
458First- Time Adoption: İlk Kez UFRS Uyarlaması
459First- Time Application: İlk Kez UFRS Uygulaması
460Fixed Asset: Duran Varlık
461Fixed Price Contract: Sabit Fiyatlı Sözleşme
462Fixed Production Overheads: Sabit Genel Üretim Giderleri
463Floating Rate: Dalgalı Kur
464Floor: Taban Oran
465Forecast: Tahmin, Öngörü
466Forecast Transaction: Taahhüt Edilmemiş Ama Gerçekleşmesi Muhtemel İşlem
467Foreign Currency: Yabancı Para (Döviz)
468Foreign Currency Derivatives: Yabancı Para Türev Araçları Veya Yabancı Paraya Dayalı Türev Araçları
469Foreign Currency Transaction: Yabancı Para İşlemi
470Foreign Currency Translation: Yabancı Para Çevirimi
471Foreign Entity: Yabancı İşletme, Birim, Kuruluş
472Foreign Exchange Contract: Yabancı Para Alım/Satım Sözleşmeleri
473Foreign Exchange Rates: Döviz Kurları
474Foreign Operation: Dış Ülkedeki Bağlı İşletme
475Forgivable Loans: Geri Ödenmesi Kreditörce Talep Edilmeyebilecek Krediler
476Forward Contract: Vadeli İşlem Sözleşmesi (Forward Sözleşmesi)
477Framework: Yapı, Çerçeve, Taslak
478Franchise Fee: İmtiyaz Ücreti, Bedeli
479Function Of Expense: Giderlerin Fonksiyonu
480Functional Currency: Geçerli Para Birimi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir