Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
481Fundamental Errors: Temel Hatalar
482Fundamental Errors And Changes İn Accounting Policies: Temel Hatalar Ve Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler
483Funding: Fonlama, Kaynak Yaratma
484Future Cash Flow: Gelecekteki Nakit Akışı
485Future Economic Benefit: Gelecekteki Ekonomik Yarar
486Futures Contract: Vadeli İşlem Sözleşmesi (Futures Sözleşmesi)
487Gaap: Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
488Gain On Disposal: Elden Çıkarma Kazancı
489Gains: Kazançlar
490General Purchasing Power Approach: Genel Satınalma Gücü Yaklaşımı
491General Recognition Principle: Genel Kayda Alma/Muhasebeleştirme İlkesi
492Geographical Segments: Coğrafik Bölümler
493Going Concern: Süreklilik (İşletmenin Sürekliliği Varsayımı)
494Goodwill: Şerefiye, Firma Değeri
495Government: Devlet
496Government Assistance: Devlet Yardımı, Desteği
497Government Grants: Devlet Bağışları
498Government Guarantee: Devlet Garantisi
499Grants Related To Assets: Yatırım Malları İle İlgili Devlet Teşvikleri
500Gross İnvestment İn The Lease: Finansal Kiralama Brüt Yatırımı
501Gross Margin: Brüt Satış Karı
502Gross Profit: Brüt Kar
503Group: Grup
504Group Administration (Employee Benefit) Plans: Personel Sosyal Yardımlaşma Grup Yönetim Planları
505Group İnsurance Contract: Grup Sigorta Sözleşmesi
506Group Of Assets: Varlıklar (Aktifler) Grubu
507Group Of Biological Assets: Canlı Varlıklar Grubu
508Grouping Of Assets: Varlıkların Gruplandırılması
509Guarantee: Garanti, Güvence, Teminat
510Guarantee Fund: Şirketler Arası Garanti Fonu

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir