Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
511Guaranteed Residual Value: Finansal Kiralama Konusu Varlığın Garanti Edilmiş Kalıntı/Hurda Değeri
512Harmonise: Uyumlaştırma
513Harvest: Hasat
514Hedge Accounting: Finansal Riskden Korunma Muhasebesi
515Hedge Effectiveness: Finansal Riskden Korunma İşleminin Etkinliği
516Hedged İtem: Finansal Riskden Korunmaya Konu Kalem
517Hedging: Finansal Riskden Korunma
518Hedging Instrument: Finansal Riskden Korunma Aracı
519Hedging Relationship: Finansal Riskden Korunma İlişkisi
520Hedging Reserve: Finansal Riskden Korunma Yedeği
521Held For Resale: Yeniden Satım Amacıyla Elde Tutulanlar
522Held For Trading: Ticaret Amacıyla Elde Tutulanlar
523Held- To- Maturity İnvestment: Vadeye Kadar Tutma Amacıyla Yapılan Yatırım
524Hire- Purchase Contract: Kiralama- Satınalma Sözleşmesi
525Historical Cost: Tarihi Maliyet, Fiili Maliyet
526Historical Summaries: UFRS Öncesi Tarihi Finansal Tablo Verileri
527Holding Company: Holding Şirket
528Host Contract:Asal Sözleşme
529Host Instrument: Asal Finansal Araç
530Hyperinflation: Yüksek Enflasyon
531Hyperinflationary Economies: Yüksek Enflasyonlu Ekonomiler
532Identifiable Asset: Tanımlanabilir Varlık
533Identifiable Assets: Tanımlanabilir Varlıklar (Aktifler)
534IFRS- Compliant: UFRS Uyumlu
535Impairment: Değer Düşüklüğü
536Impairment Loss: Değer Düşüklüğü Zararı
537Impairment Of Assets: Varlıklarda Değer Düşüklüğü
538Impairment Test: Değer Düşüklüğü Testi
539Implementation Guidance: Uygulama Rehberi
540Import Duties: İthalat Vergileri (Resimleri)

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir