Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
541Impracticability Exemption: Uygulanamazlık İstisnası
542Impracticable: Uygulanamaz
543Imputed Rate Of Interest: Emsal/Referans Faiz Oranı
544In The Money: Karda Olan
545Inception Of A Lease: Finansal Kiralama Başlangıcı
546Inception Of The Lease: Finansal Kiralama Sözleşmesi Başlangıcı
547Incidental İncome: Göz ardı Edilebilir Seviyede Kar
548Incidental Operations: Sınırlı/Göz ardı Edilebilir Faaliyetler
549Income: Gelir
550Income Approach: Gelir (Kar) Yaklaşımı
551Income Statement= Statement Of İncome: Gelir Tablosu
552Income Tax: Gelir Vergisi
553Increasing Rate Preference Shares: Artan Oranlı İmtiyazlı Hisse Senetleri
554Incremental Share: Ek Hisse
555Indicator (Of Impairment): Gösterge (Değer Düşüklüğü İle İlgili)
556Indirect Method Of Reporting Cash Flows From Operating Activities: İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akışlarının Raporlanmasında Dolaylı Yöntem
557Individual Financial Statements: Bireysel Finansal Tablolar
558Induced Conversion: Özendirici Dönüştürme
559Industry Segments: Sanayi Bölümleri/İş Dalları
560Inflation: Enflasyon
561Inflation Targeting:Enflasyon Hedeflemesi
562Initial Direct Costs: Başlangıç Direkt Maliyetleri
563Initial Disclosure Event (For A Discontinuing Operation): Durdurulan Faaliyetlerle İlgili Olarak Kamuya Yapılan İlk Açıklama
564Initial Measurement: Başlangıç Ölçümü
565Initial Public Offering: Hisse Senetlerinin Halka İlk Kez Arzı
566Initial Recognition: İlk Kayda Alım/Muhasebeleştirme
567Insurable Interest: Sigorta Edilebilir Menfaat (Çıkar)
568Insurance Agency Commisions: Sigorta Acentesi Komisyonları
569Insurance Assets: Sigorta Varlıkları
570Insurance Company: Sigorta Şirketi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir