Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
31Accrual İncome :Tahakkuk Etmiş
32Accrued Liabilities: Borç Tahakkukları
33Accumulated (Amortisation, Interest, Profit or Loss): Birikmiş (İtfa Payları, Faiz, Kar Veya Zarar)
34Accumulated Arrears :Ödenmemiş Borçlar
35Accumulated Charges :Birikmiş Masraflar
36Accumulated Amount :Birikmiş Meblağ
37Accumulated Earnings :Dağıtılmamış Karlar
38Accumulated DividendBirikmiş Kar,Temettü
39Accumulated İncome :Birikmiş Gelir
40Accumulated Pimms :Birikmiş Karlar
41Accumulated Profit or Loss: Geçmiş Yıllar Karları Veya Zararları
42Accumulated Compensated: Absences: Birikmiş Ücretli İzinler
43Achieve Comparabilitiy: Karşılaştırılabilirliğin Sağlanması
44Acquiree: Edindiren
45Acquirer: Edinen
46Acquisition: Edinme, (Elde Etme, İktisap Etme)
47Active Market: Aktif Piyasa
48Actuarial Basis :
49Actuarial Assumptions: Aktuaryal Varsayımlar
50Actuarial Gains And Losses: Aktuaryal Karlar Ve Zararlar
51Actuarial Present Values of Promised Retirement Benefits: Taahhüt Edilen Emeklilik Gelirlerinin Aktuaryal Bugünkü Değeri
52Actuarial Expectation Aktüeryal İhmal
53Actuarial Method :Aktüeryal Metod
54Actuarial Valuation: Aktuaryal Değerleme
55Actuarial Valuation Method: Aktuaryal Değerleme Yöntemi
56Additional Comparative Information: Karşılaştırmalı Ek Bilgi
57Additional Consideration: Ek Teminat ( Tazminat)
58Adjust For Consolidation Procedures: Konsolidasyon Düzeltmesi
59Adjusted Weighted- Average Shares: Ağırlıklı Ortalamaya Göre Düzeltilmiş Hisse Senetleri Sayısı
60Adjusting Event ( After The Balance Sheet Date): Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Ve Düzeltme Gerektiren Olaylar

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir