Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
571Insurance Contract: Sigorta Poliçesi
572Insurance Enterprise: Sigorta Kuruluşu
573Insurance Liability: Sigorta Borcu
574Insurance Obligations: Sigorta Yükümlülükleri
575Insurance Risk: Sigorta Riski
576Insurance Swaps: Vadeli Sigorta Riskleri Takasları
577Insured Event: Sigortalanmış Olay
578Insurer: Sigortacı
579Intangible Asset: Maddi Olmayan Duran Varlık
580Integral Foreign Operation: Yabancı Ülkedeki Bütünleşik/Entegre Faaliyetler
581Interest: Faiz
582Interest Cost (For An Employee Benefit Plan): Faiz Maliyeti (Personel Sosyal Yardım Planı İçin)
583Interest Rate Implict in A Lease: Finansal Kiralamada Saklı (Zımni) Faiz Oranı
584Interest Rate Implict in The Lease: Finansal Kiralama Sözleşmesinde Saklı (Zımni) Faiz Oranı
585Interest Rate Risk: Faiz Oranı Riski
586Interest Rate Swap: Vadeli Faiz Oranı Takası/Değişimi
587Interest (Cont): Faiz
588Interim Financial Report: Ara Dönem Finansal Raporu
589Interim Period: Ara Dönem
590Internal Risk Transfer: İşletme İçi Risk Transferi
591Internally Generated: İşletme İçi Yaratılan
592Internally Generated Goodwill: İşletme İçi Yaratılan Şerefiye
593International Accounting Standards (IAS): Uluslar arası Muhasebe Standartları (UMS)
594International Accounting Standards Committee (IASC): Uluslar arası Muhasebe Standartları Komitesi (UMSK)
595International Federation Of Accountants (IFAC):Uluslar arası Muhasebeciler Federasyonu (UMF)
596International Financial Reporting Standards: Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları
597Intragroup: Grup İçi
598Inventories: Stoklar
599Investee: Yatırım Yapılan Kurum/Müessese
600Investing Activities: Yatırım Faaliyetleri

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir