Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
601Investment: Yatırım
602Investment Contract: Yatırım Sözleşmesi
603Investment Enterprise: Yatırım Kuruluşu
604Investment Performance: Yatırım Başarısı (Performansı)
605Investment Property: Yatırım Amaçlı Gayrimenkul
606Investment Securities: Yatırım Amaçlı Menkul Kıymetler
607Investment Tax Credits: Yatırım İndirimi
608Investment- Linked Insurance Funds: Yatırım Amaçlı Sigorta Fonları
609Investor: Yatırımcı
610Investor in A Joint Venture: Ortak Yatırım Ortağı
611Involuntary Liquidation: Zorunlu Tasfiye
612Irrevocable Commitments: Vazgeçilemeyen Taahhütler
613Issued Capital: Çıkarılmış Sermaye
614Item: Kalem, Madde
615Item By Item Basis: Kalem Bazında
616Item Of İnventory: Stok Kalemi
617Job:İş
618Job Accident:İş kazası
619Job Analysis:İş Analizi
620Job Application:İş Başvurusu
621Job Application Form:İş Başvuru Formu
622Job Control:İş Kontrolü
623Job Cost Sheet:Sipariş Maliyet Kartı
624Job Description:İş Tanımı
625Job Evaluation:İş Değerleme
626Job Examination:İşe Giriş Sınavı
627Job Order Costing System:Sipariş Maliyet Sistemi
628Job Security:İş Güvenliği
629Job Shop Production:Siparişe Göre Üretim
630Job Station:İş İstasyonu

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir