Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
631Jobber:Cober
632Joint Control:Ortak Kontrol
633Joint Cost:Birleşik Maliyet
634Joint Management Consalidation Method:Müşterek Yönetim Konsalidasyonu Yöntemi
635Joint Managing Company:Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
636Joint Product:Ortak Ürün
637Joint Product Method:Pazar Değeri Yöntemi
638Joint Production:Birleşik Üretim
639Joint Products:Birleşik Mamuller
640Joint Venture:Ortak Girişim
641Joint Ventures:İş Ortaklıkları
642Journal:Yevmiye Defteri
643Journal Entry:Yevmiye Maddesi
644Joint Control: Ortaklaşa Kontrol / Birleşik Kontrol
645Judgement Fees:Yargı Harçlar
646Just in Time Production System (JIT):Tam Zamanında Üretim Sistemi
647Just in Time Purchasing:Tam Zamanında Satınalma
648Joint Working Group: Ortak/Birleşik Çalışma Grubu
649Jointly Controlled Entity: Birlikte Kontrol Edilen İşletme
650Kaizen Costing:Kaizen Maliyetleme
651Kameral System:Kameral Sistem
652Kanban:Kanban
653Kanban System:Kanban Sistem
654Key Industry:Anahtar Sanayi
655Key Money:Hava Parası
656Know How:Teknik Bilgi, Know-How
657Key Management Personel: Kilit Yönetici Personel
658label:Etiket
659Labor:Emek,İşçilik
660Labor Company:İşçi Şirketi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir