Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
661Labor Federation:İşçi Federasyonu
662Labor Intensive:Emek Yoğun
663Labor Summary Sheet:İşçi İcmal Tablosu
664Labor Unions:İşçi Sendikaları
665Land:Arazi
666Land and Parcels:Arazi ve Arsalar
667Land Duty:Kara Resmi
668Land RegisterTapu Sicili
669Land Tax:arazi Vergisi
670Land Vehicle:Arazi Taşıtı
671Land Vehicles Insuruance:Kara Taşıtları Kasko Sigortası
672Last In Fırst Out :Son Giren İlk Çıkar
673Lay Days :Bekleme Süresi
674Leader Entrepreneur :Lider Girişimci
675Leading Indicators:Öncü Göstergeler
676 Learning Curve :Öğrenme Eğrisi
677Learning Curves Approach :Öğrenme Eğrileri Yaklaşımı
678Learning Ratio :Öğrenme Oranı
679Lease: Kiralama
680Lease Term: Kiralama Dönemi
681Leaseback: Satıp Geri Kiralama
682Leased Assets: Finansal Kiralama Konusu Varlıklar
683Leasehold İnterest: Kira Hissesi/Payı
684Leasehold Improvements :Özel Maliyetler
685Leasehold Improvements Amount :Özel Maliyet Bedeli
686Legal Entity: Tüzel Kişilik
687Legal Merger: Yasal Şirket Birleşmesi
688Legal Obligation: Yasal Yükümlülük
689Legally Enforcable Right: Yasal Hak
690Legislative Requirement: Yasal Gerek, Mevzuat Koşulu

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir