Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
691Lender: Borç Veren
692Lease: Kiracı (Finansal Kiralamada Kiracı)-Kira Sözleşmesi
693Lease Term: Kira Süresi
694Lease’s Incremental Borrowing Rate Of Interest: Kiracının Alternatif Borçlanma Faiz Oranı
695Leasing by İmport :İthalat yoluyla Kiralama
696Leasing Exportation :Kiralama İhracatı
697Leasing Term :Kiralama Süresi
698Ledger :Defter-i Kebir
699Ledger Page Number :Büyük Defter Bağlantı Numarası
700Legal Books :Kanuni Defterler
701Legal Center:Kanuni Merkez
702Legal Event :Hukuki Olay
703Legal Evidence System :Kanuni Delil Sistemi
704Legal Portion:Mahfuz Hisse
705Legal Protection Insurance:Hukuksal Koruma Sigortası
706Legal Reserve:Kanuni Yedek Akçe
707Legal Reserves : Yasal Karşılıklar ,Yasal Yedekler
708Lender: Ödünç Veren
709Lender Of Money:Ödünç Para Veren
710Lender Of Capital:Ödünç Sermaye Verme
711Less Developed Countries :Az Gelişmiş Ülke
712Letter And Number Combination System :Harfli ve Numaralı Kombine Sistem
713Lessor: Kiraya Veren Finansal Kiralamada Kiraya Veren.
714Letters Of Credit: Akreditifler
715Letter Of Credit Openning :Küşat Mektubu,kredi mektubu
716Letter of Guarantee:Garanti Mektubu
717Letter Of Recommendation :Bonservis
718Letter System:Harli Sistem
719Level:Kademe
720Level Salary :Kademe Aylığı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir