Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
721Level Units:Kademe Birimleri
722Leverage Coeffient :Kaldıraç Katsayısı
723Leverage Leasing:Kaldıraçlı Kiralama
724Leverage Procedure :Kaldıraç İşlemi
725Liabilities Assumed: Üstlenilen Borçlar
726Liability: Borç , Yabancı Kaynak
727Liability:Taahhüt
728Liability Account :Pasif Hesaplar
729Liability Method:Yükümlülük Yöntemi
730Liability Component: Borç Kalemi, Yabancı Kaynak Kalemi
731Licence Fee: Lisans Ücreti
732Licensing Agreement: Lisans Sözleşmesi
733Licence Contrat :Lisans Sözleşmesi
734Lien:Haciz
735Lien Minute :Haciz Tutanağı
736Lien Notification :Haciz İhbarnamesi
737Life- Contingent Annuity: Yaşam Koşullu Yıllık Sigorta
738Life Cycle :Yaşam Dönemi
739Life Cycle Accounting :Yaşam Dönemi Muhasebesi
740Life Cycle Costing :Yaşam Dönemi Maliyetlemesi
741Life İnsurance Companies :Hayat Sigorta Şirketleri
742Life İnsurance :Hayat Sigostası
743Life İnsurance Fund:Hayat Sigortası Fonu
744Life İnsurance Agent :Hayat Sigortası Acentası
745Life İnsurance Cover :Hayat Sigortası Teminatı
746Life İnsurance Policy :Hayat Sigortası Poliçesi
747Life İnsurance Relief :Hayat Sigortasının Ücret Dışı Olan Kısmı
748Life Mathemetic Allowance :Hayat Matematik Karşılığı
749Lifo (Last-in, First-Out): Lifo (Son Giren, İlk Çıkar)
750Linked Life İnsuruance :Bağımlı Hayat Sigortası

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir