Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
811Long-Term :Uzun Vadeli Kapasite Maliyetleri
812Long-Term Capacity Costs :Uzun Vadeli
813Long-Term Budget :Uzun Vadeli Bütçeler
814Long-Term Capital Movement :Uzun Vadeli Sermaye Hareketleri
815Long-Term Construction An Repair Constarct :Yıllara Yayılmış İnşaat ve Onarım Maliyetleri
816Long-Term Construction And Repair Revenue PricesYıllara Yayılmış İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri
817Long-Term Construction And Repair Revenues :Yıllara Yayılmış İnşaat ve Onarım Hakedişleri
818Long-Term Cerdits :Uzun Vadeli Krediler
819Long-Term Investment :Uzun Vadeli Yatırım
820Long-Term Items :Uzun Dönemli Unsurlar
821Long-Term Liabilities :Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
822Long-Term Perspectives :Uzun Süreli Perspektifler
823Long-Term Plan :Uzun Vadeli Plan
824Long-Term Plans :Uzun Vadeli Planlar
825Long-Term Securities :Bağlı Menkul Kıymetler
826Long-Term Debt :UzunVadeli Borç
827Long-Term Loan :Uzun Vadeli Borç,Kredi
828Long-Term Bonds :Finans
829Long-Term Bond :Uzun Vadeli Senet
830Long-Term Growth :UzunVadeli Büyüme
831Long-Term Lease :Uzun Vadeli Kira,Kredi
832Lot :İşlem Birimi
833Lot Size :Sipariş Miktarı
834Lottery Bonds :İkramiyeli Tahviller
835Lower-Of-Cost-Or-Market Method (LCM)Alış Fiyatı Veya Piyasa Fiyatından Düşük Olanı İle Değerleme
836Low Sensitive Costs :Duyarlılığı Düşük
837Lock-Out :Lokavt
838Localized Changes :Mevzii Tadilat
839Long- Term Employee Benefits: Uzun Vadeli Personel Sosyal Hakları
840Loss Per Share: Hisse Başına Zarar

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir