Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
841Loss Recognition Test: Zarar Saptama Testi (Sigorta Şirketlerince)
842Loss :Zarar
843Loss Leader Product :Zararda Öder Ürün
844Loss Minimization :Zarar Minimizasyonu
845Loss On Sales Of Marketable Securities :Menkul Kıymet Satış Zararları
846Loss On Decreasing Stock-Exchange Value :Borsa Değer Azalış Zararları
847Lump Sum Expense :Götürü Gider Emsali
848Lump Sum Tax:Götürü Vergisi
849Lump Sum Wage :Götürü Ücret
850Luxury PackageLüks İhracat
851Luxury goods :Lüks Mallar
852Luxury Expenses :Lüks Giderler
853Majority Interest: Çoğunluk Payı
854Management: Yönetim
855erson: Brüt Kar
856Market Price: Piyasa Fiyatı
857Market Rate Of İnterest: Piyasa Faiz Oranı
858Market Risk: Piyasa Riski
859Market Value: Piyasa Değeri
860Marketable: Pazarlanabilir
861Master Netting Arrangement: Karşılıklı İşlemlerin Netleştirilmesine İmkan Veren Anlaşma
862Matching Of Cost With Revenues: Gelirlerin Maliyetlerle Eşleştirilmesi
863Material Adjustment: Önemli Düzeltmeler
864Material Errors: Önemli Hatalar
865Material Ommissions: Önemli İhmaller
866Materiality: Önemlilik
867Matrix Approach: Matris Yaklaşım
868Matrix Presentation: Matris Sunumu
869Maturity: Vade
870Maturity Value: Vade Sonu Değeri

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir