Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
61Administrative Expenses: Genel Yönetim Giderleri
62Admission Fees: Giriş Aidatları
63Advance: Avans
64Adverse Event: Olumsuz Gelişme
65After- Tax Amount: Vergi Sonrası Tutar
66Agency: Acente
67Aggregate: Toplam
68Aggregation: Toplama
69Agricultural Activitiy: Tarımsal Faaliyet
70Agricultural Produce:Tarımsal Ürün
71Allocation: Dağıtım ( Tahsis)
72Allowance: Tahsisat, Ödenek, Karşılık
73Allowed Alternative Treatment: Kabul Edilebilir Alternatif Yöntem
74Amortisation: Amortisman ( İtfa)
75Amortisation Method: Amortisman Yöntemi (İtfa Yöntemi)
76Amortisation Period: Amortisman Dönemi (İtfa Dönemi)
77Amortised Cost: İtfa Edilmiş Maliyet
78Amortised Cost Of A Financial Asset Or Financial Liability: Finansal Varlık Veya Yükümlülüklerin Etkin Faiz Yöntemiyle Hesaplanan İtfa Edilmiş Değeri
79Amount Of Inventories: Stokların Tutarı
80Amount Per Share: Hisse Başına Tutar
81Amounts Recognised (In The Balance Sheet And Income Statement): Kayda Alınan/Muhasebeleştirilen Tutarlar (Bilanço Ve Gelir Tablosunda)
82Analysis: Analiz Etme
83Annual Leave: Yıllık İzin
84Annual Periods: Yıllık Dönemler
85Annuitant: Yıllık Sigortalı
86Annuitisation: Sigorta Poliçesinin Sağlayacağı Düzenli Yıllık Gelir Tutarı
87Annuity: Yıllık Düzenli Gelir
88Antidilution: Hisse Senetlerinde Artış Olsa Bile Hisse Başına Karın Artışı Ya Da Hisse Başına Zararın Azalışı
89Antidilutive: Hisse Başına Kar Artışı Ya Da Hisse Başına Zarar Azalışı Etkisine Sebep Olan
90Appendix: Ek

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir