Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
871Measurement: Ölçüm
872Measurement Bases: Ölçüm Esasları
873Measuring Interim İncome Tax Expense: Ara Dönem Gelir Vergisi Giderinin Hesaplanması
874Membership Fees: Üyelik Aidatları
875Merchandise: Ticari Mal
876Merger: Şirket Birleşmesi
877Minerals And Mineral Products: Madenler Ve Madeni Ürünler
878Minimum Lease Payments: Asgari Finansal Kiralama Ödemeleri
879Minority Interest: Azınlık Payı
880Mismatch: Yanlış Eşleştirme/Uyumsuzluk
881Misstatement: Yanlış İfade
882Monetary Asset: Parasal Varlık/Aktif
883Monetary Items (Monetary Assets; Monetary Financial Assets And Financial Liabilities; Monetary Financial Instruments): Parasal Kalemler (Parasal Varlıklar/Aktifler; Parasal Finansal Varlıklar/Aktifler Ve Finansal Borçlar; Parasal Finansal Araçlar)
884Monitor Compliance: Uyum Kontrolü/Takibi
885Mortality Risk: Ölüm Riski
886Multi- Employer (Benefit) Plans: Çok Sayıda İşverenin Dahil Olduğu Sosyal Yardım Planları
887Multi- Employer Plans (For An Employee Benefit Plan) : Çok Sayıda İşverenin Dahil Olduğu Sosyal Yardım Planları (Personel Sosyal Yardım Planları İçin)
888Mutual Fund: Yatırım Fonu, Yatırım Ortaklığı
889National Requirements: Ulusal Gerekler (Muhasebe Uygulaması Hakkında)
890Nature Of Expense Method: Giderlerin Türlerine Göre Sınıflandırılması Yöntemi
891Negative Goodwill: Negatif Şerefiye
892Negotiable Paper: Ciro Edilebilir Kıymetli Evrak
893Net Basis: Net Esasına Göre
894Net Disposal Proceeds: Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Net Tahsilatlar
895Net Exchange Differences: Net Kur (Kambiyo) Farkları
896Net Identifiable Assets: Tanımlanabilir Net Varlıklar
897Net Income: Net Gelir
898Net Investment in A Foreign Entity: Yurtdışı Bir Kuruluştaki Net Yatırım
899Net Investment in A Foreign Operation: Yurtdışı Faaliyetlerdeki Net Yatırım
900Net Investment in A Lease: Finansal Kiralamadaki Net Alacaklar (Anapara)

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir