Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
901Net Loss: Net Zarar
902Net Monetary Position: Net Parasal Pozisyon
903Net Profit: Net Kar
904Net Profit Or Loss [For The Period]: Net Kar Veya Zarar (Döneme Ait)
905Net Realisable Value: Net Gerçekleşebilir Değer
906Net Selling Price: Net Satış Fiyatı
907Net Settlement= erso Net: Net Ödeme= Net Mahsuplaşma
908Neutrality: Tarafsızlık
909Next Most Senior Parent: İkincil Ana Kuruluş
910Non- Adjusting Event [After The Balance Sheet Date]: Düzeltme Gerektirmeyen Olay (Bilanço Tarihinden Sonra)
911Non- Cancellable Lease:İptal Edilemeyen Finansal Kiralama İşlemi
912Non- Cash Transactions: Nakit Dışı İşlemler / Gayrinakdi İşlemler
913Non- Coterminous Year- Ends: Uyuşmayan/Farklı Yıl Sonları
914Non- Derivative Contract: Türev Ürün Niteliği Taşımayan Sözleşme
915Non- Discretionary Employee Profit- Sharing Plan: Zorunlu Personel Kar Paylaşım Planı
916Non- Discretionary Payments: Zorunlu Ödemeler
917Non- Financial Assets: Finansal Olmayan Varlıklar
918Non-Linearities: Sapmalar(Duyarlılık Analizi İle İlgili)
919Non- Marketable Securities: Piyasası Olmayan Menkul Kıymetler
920Non- Monetary Asset: Parasal Olmayan Varlık/Aktif
921Non- Monetary Government Grants: Parasal Olmayan Devlet Yardımları/Teşvikleri/Bağışları
922Non- Refundable Purchase Taxes: İade Edilmeyen Satın Alma Vergileri
923Normal Capacity Of Production Facilities: Üretim Tesislerinin Normal Kapasitesi
924Notional Amount: Türev Ürün Tutarı
925Objective: Tarafsız, Nesnel; Amaç
926Obligating Event: Tazmini Gereken Olay
927Obligation: Yükümlülük
928Obligation (Cont): Tazminat, Taahhüt
929Obsolescence: Demode Olma, Değer Yitirme
930Offer Price: Teklif Fiyatı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir