Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
931erso: Mahsup, Netleştirme
932Offseting: Mahsup Etmek
933Onerous Contract: Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşme
934Open Market Operations:Açık Piyasa İşlemleri
935Opening Balance: Açılış Tutarı (Kalanı, Bakiyesi)
936Opening IFRS Balance Sheet: UFRS Açılış Bilançosu
937Operating Activities: İşletme Faaliyetleri
938Operating Cycle: Faaliyet Döngüsü
939Operating Lease: Faaliyet Kiralaması
940Option: Opsiyon
941Ordinary Activities: Olağan Faaliyetler
942Ordinary Course Of Business: Olağan İş Süreci, Alanı
943Ordinary Share: Adi Hisse Senedi
944Original Cost: Orijinal Maliyet; Fiili Maliyet
945Originated Loans And Receivables: Sağlanan Krediler Ve Alacaklar
946Origination Costs: Oluşum Maliyetleri
947Other Long- Term Employee Benefits: Diğer Uzun Vadeli Personel Sosyal Hakları
948Outright Sale: Kesin Satış (Doğrudan Tek Seferde)
949Overdraft:Banka hesabında para kalmaması
950Overheads: Genel Giderler
951Over- The- Counter Market: Tezgah Üstü Piyasa
952Owner- Occupied Property: Sahibince Kullanılan Mülk
953Owner’s Equity: Özkaynak
954Paid in Capital: Ödenmiş Sermaye
955Parent: Ana Şirket, Ana Ortaklık
956Par Value-Face Value:Nominal Değer
957Partially- Owned Subsidiary: Kısmen Sahip Olunan Bağlı Ortaklık
958Participants [in A Pension Plan]: Katılımcılar (Emeklilik Planında)
959Participating Equity İnstruments: Kara Katılımlı Özkaynak Araçları
960Past Business Combination: Geçmiş İşletme Birleşmesi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir