Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
961Past Service Cost: Geçmiş Hizmet Maliyeti
962Payables: Borçlar
963Payment: Tediye
964Pension:Emeklilik (Sosyal Güvenlik)
965Pension Liability: Emeklilik Borcu
966Pension Scheme: Emeklilik Planı
967Percentage Of Completion Method: Tamamlama Yüzdesi Yöntemi
968Performance (=Financial Performance): Başarı/Performans (=Finansal Başarı/Performans)
969Period Of Service: Hizmet Dönemi
970Period- Certain Annuity: Dönemi Belli Sigorta Poliçesi
971Period- Specific Effects: Döneme Özgü Etkiler (Muhasebe Tahminleri İle İlgili)
972Perpetual Debt İnstruments: Sürekli/Daimi (Uzun Vadeli) Borçlanma Araçları
973Persistency Bonus: Poliçe Sonu İkramiyesi
974ersonel: Personel
975Physical Capital: Fiziki Sermaye
976Plan Assets (Of An Employee Benefit Plan): Emeklilik Fon Yatırımları
977Policyholder: Poliçe Sahibi
978Pooling Of Interest Method: Yararların (Çıkarların) Birleştirilmesi (Toplanması) Yöntemi
979Portfolio: Portföy
980Portfolio Transfer: Portföy Aktarımı (Transferi)
981Post- Employment Benefit Plans: İşten Ayrılma Sonrasında Fayda Sağlayan Planlar
982Post- Employment Benefits: İşten Ayrılma Sonrası Sağlanan Faydalar
983Potential Ordinary Share: Potansiyel Adi Hisse Senedi
984Potential Voting Rights: Potansiyel Oy Hakları
985Preference Dividend: İmtiyazlı Temettü
986Preference Share: İmtiyazlı Hisse Senedi
987Preferred Shares: Çıkarılmış / Arzedilmiş Hisse Senetleri
988Premium: Prim
989Preparation And Presentation Of Financial Statements: Finansal Tabloların Hazırlanması Ve Sunumu
990Preparers: Finansal Tablo Düzenleyicileri

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir