Turkish provision of English for Accounting Terms
Turkish equivalent of the English Accounting terms


IDEnglishTurkish
991Prepayments: Peşin Ödemeler
992Present Obligation: Mevcut Yükümlülük
993Present Value: Bugünkü Değer
994Present Value Of A Defined Benefit Obligation: Tanımlanmış Sosyal Yardım Yükümlülüğünün Bugünkü Değeri
995Presentation: Sunum
996Presentation Currency: Finansal Tabloda Kullanılan Para Birimi
997Previous Gaap: Önceki Gkgmi (UFRS’ Ye Geçmeden Önceki)
998Price Earnings Ratios: Fiyat Kazanç Oranları
999Price Index: Fiyat Endeksi
1000Price Risk: Fiyat Riski
1001Primary Basis Of Accounting: Muhasebenin Temel Esasları
1002Primary Economic Environment:Temel Ekonomik Çevre
1003Primary Financial Instruments: Temel Finansal Araçlar
1004Primary Market:Birincil Piyasa
1005Primary Objective: Temel Hedef, Amaç
1006Primary Reporting Format: Temel Raporlama Formatı
1007Principles- Based Approach: İlkelere Dayalı Yaklaşım
1008Prior Period Error: Önceki Dönem Hatası
1009Privatisation: Özelleştirme
1010Pro Forma: Proforma/Taslak
1011Pro Rata Basis: Oransal Esasa Göre
1012Probable Maximum Loss: Olası Zarar Tavanı
1013Production Overheads: Genel Üretim Maliyetleri
1014Production Process: Üretim Süreci
1015Profit: Kar
1016Profit After Tax: Vergi Sonrası Kar
1017Profit Allowance: Kar İndirimi (Karşılığı)
1018Profit Before Tax: Vergi Öncesi Kar
1019Profit Sharing: Kar Paylaşımı
1020Profit (Cont.): Kar

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir